Technische support

Onder andere: installatie van zonnepanelen, elektrische bedrading, watervoorziening en sanitaire installaties

Opleiding

Tijdens onze interventies gaan we partnerships aan met technische scholen om jongeren onze know-how mee te geven.

Fondsenwerving

We zamelen geld in via verschillende acties om het nodige materiaal aan te kopen ter plaatse, zodat we de lokale economie steunen.

Nieuws

Hoge scores, stadswater op bouwwerf en ander nieuws

District examens
Net voor het verlaten van de lagere school moeten de leerlingen een test over hun verworven kennis afleggen. Alle scholen uit de ruime region moeten daaraan deel nemen. Uit onze school in Ngobya namen 11 kinderen uit het zevende leerjaar deel. De resultaten werden in 4 categorieën ingedeeld,…

Voorjaarsupdate uit Oeganda

Als ik dit schrijf, zijn er sedert mijn aankomst hier in Oeganda al vier weken voorbij. De tijd vliegt als er veel te doen is. Er zijn de bouwwerken in Kaganda, de vergaderingen met het schoolcomité, de bezoeken aan de sponsorouders, de bestaande school dient opgevolgd en er zijn de…