Over ons

vzw Creating Power is een non-profit organisatie die projecten ondersteunt met een duurzaam sociaal doel. Deze ondersteuning bestaat uit het geven van technische support, opleiding of fondsenwerving.
Creating Power is a non-profit that supports projects all over the world that have a sustainable social goal. This can be through providing technical support, educaton or fundraising.

Who’s behind Creating Power?

Jos (“Joseph”) Deforche
Na 40 jaar als zelfstandig industrieel elektricien in gans België en daarbuiten ging Jos in december 2012 op pensioen. In 2011 werkte hij als vrijwilliger samen met zijn dochter Marlies in Oeganda en dat maakte een passie in hem los. Sindsdien is hij actief in het delen van zijn technische kennis en levenservaring, wat meteen ook een levensdroom is die in vervulling gaat voor hem.
After working as a self employed industrial electrician for 40 years all over Belgium and abroad, Jos retired in December 2012. In 2011 he volunteered in Uganda together with his daughter Marlies and that set a fire in his heart. Jozef now has a passion to share his technical knowledge and life experience voluntarily which is a life’s dream coming true.

Lena Debusschere
Lena was 40 jaar een essentiële schakel in de familiezaak en leerde onderweg alle knepen van het ondernemerschap. Ze is vooral geïnteresseerd in het ondersteunen van lokale projecten met haar ervaring en kennis.
Lena was an essential part in the family business for 40 years and learned to be entrepreneurial along the way. She’s mainly interested in supporting local projects with her experience and knowledge.

Karlijn Deforche
Karlijn is werkzaam als project manager in de financiële wereld. Ze houdt ervan nieuwe dingen te ontdekken, te leren, te ervaren. Het liefst doet ze dit samen met anderen want omringd zijn door mensen is haar grootste bron van energie.
Karlijn works as a project manager in the financial world. She loves to discover, to learn and to experience new things. Ideally she does this with others because surrounded by people is her greatest source of energy.

Marlies Deforche
Marlies is een designer met een passie voor sociale verandering. Ze was als vrijwilligster actief in Zuid-Afrika en Oeganda. De tijd die ze daar doorbracht deed haar beseffen dat een positieve invloed teweeg brengen in deze wereld is wat ze wil bereiken. Haar ultieme doel is om haar creativiteit te gebruiken om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren.
As a designer with a passion for social change, Marlies has volunteered in South-Africa and Uganda. The time spent there made it clear to her that making a positive impact in this world is what she wants to do. Her ultimate goal is to use her creativity to improve people’s lives.