Nieuwsbrief mei 2015

Ons schooltje, daar hoog en veilig in de bergen van Nkoni centrum, stelt het goed!  Zo goed zelfs dat Matilda, de directeur, genoodzaakt werd een grotere bus te kopen. Dat ze dit met eigen middelen kon doen, kan ons enkel maar blij stemmen! De vele kinderen konden in één rit niet meer allemaal thuis zijn voor het donker werd, en dat kan niet natuurlijk. Ons minibusje wordt dan ingezet voor de kinderen die dichterbij wonen. Dat de wegen niet altijd geschikt om te berijden, verduidelijken volgende foto’s. Ook Matilda neemt het voortouw om de putten met de schop op te vullen.

IMG_0955IMG_0948

We helpen de school nu ook met het bijhouden van alle uitgaven, zoals aankoop benzine, transportkosten, … en daarmee gepaard ook de inkomsten. Dat zij daarvoor Excel gebruiken is een schot in de roos! Wij adviseren hen hier & daar over het hoe en waarom iets beter in dit of dat kolommetje of rij kan staan. Er is nu ook een extra kolom in Excel om geld opzij te leggen voor onderhoud, huur en onvoorziene omstandigheden. Een mini boekhouding dus. Het is een start, en het lukt niet altijd zoals gewenst maar we zijn vertrokken, het is juist dat wat telt.

Bij het vierde leerjaar zijn zopas de eerste examens afgenomen door leraars aangesteld door het district. Engels, rekenen, lezen, noem maar op. Mede hierdoor worden de leraars van het schooltje zelf getest als het ware! Deleerlingen van het zesde jaar dienden zelfs examens te doen in een grote school in Masaka stad. Matilda is natuurlijk fier om te melden dat drie van haar kinderen bij de vijf eersten waren, uit een groep van wel driehonderd leerlingen! Echt een gezonde strijd tussen de scholen, om toch maar die les-kwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

Weldra zetten we terug een stapje vooruit in onze hulp aan dit schooltje in Nkoni. Het is een grote stap, want we gaan bouwen! Niet in Nkoni maar iets verderop langs dezelfde grote baan. Alle plannen zijn klaar, en ze zijn ook door de plaatselijke officiële instanties goedgekeurd.

Het nu bijna onzichtbare “dorpje” Kaganda, gelegen tussen metershoog gras- en rietstengels, temidden van uitgestrekte bananenplantages, zal weldra een heus dorp worden! Alle bewoners zijn nu reeds zeer zenuwachtig en nieuwsgierig om te weten wat hier gaat gebeuren! De school waar al enkele jaren over gesproken komt er eindelijk! Kinderen gaan kunnen school lopen in eigen buurt, er komen winkeltjes, water, elektriciteit …. kortom: een nieuwe dorpskern zal ontstaan! Op 30 juni worden tenten opgetrokken en zal er een misviering gehouden worden. Nadien volgen er enkele speeches door officiëlen van het district, er zijn de djembee’s met hun ritmische tromgeroffel,  frisdrank voor iedereen, kortom: er wordt een heus feest gepland waarbij ouders en kinderen, de levensaders van dit gebeuren, de hoofdgenodigden zijn.

Later meer hierover!

Beste groeten,
Jos

 

 

 

 

RUN 4 JOAN

Ook dit jaar mochten we rekenen op de medewerking van de St-Elooi school van Wingene om verder Joan te ondersteunen in haar studies. Zij is een weeskind, en dient dus tijdens het groot verlof in de school “achter” te blijven. Haar vriendjes gaan naar huis, en kunnen spelen en ravotten, dat kan Joan jammer genoeg niet! Daarom voorzien we ook een bedrag voor extra uitstappen tijdens haar groot verlof.

Na het “swim4joan” van vorig jaar heeft het organiserend comité van St-elooi deze keer een “RUN4JOAN” uit de mouwen geschud, een echt succes!

20150403_135700 web20150403_143955 web

In elk geval, nog eens een dikke proficiat aan iedereen die zich ” te pletter ” liep voor Joan, aan iedereen die meewerkte in allerlei opzichten,….
bijvoorbeeld:
  • de koffie-dames
  • de tijd-opneemsters
  • het reclamebureau welke de aankondigingen op het bord zo mooi aanbracht
  • de kunstenaars voor maken van die grote pluim, en vooral dank aan de “pluim jury”
  • de ploeg voor het plaatsen en wegnemen van de “nadars”
  • de velen welke de organisatie en de algemene leiding in handen had
  • de tellers van de vele euro’s, met extra aandacht voor hun gsm-rekenmachientje
  • de beeld en klank technicus
  • alle ouders, welke rechtstreeks mee sponsorden in deze actie ..
We vergeten er heel wat waarschijnlijk, maar we onthouden vooral een SUPER actie waar iedereen een warm hart van krijgt. Jullie naam en school vergeten ze niet, daar in het verre zuiden!
Het resultaat is dat jullie ervoor hebben gezorgd dat Joan verder naar school kan, en ook voor de vakantie zich geen zorgen moet maken, als dat niet mooi is! Meer nog: we kunnen ook een ander kindje Dennis, voor een jaar lang, naar school laten gaan! Zowel Joan als Dennis laten nog van zich horen, ze zijn reeds op de hoogte van jullie prestaties en waren maar al te blij. Ook vanwege de directrice Matilda, een welgemeende dank!
En voor iedereen een dubbel en dik verdiende vakantie!
Vanwege uw verslaggever Jos