Oeganda Kaganda springlevend

Het zal niemand verbazen, dat om alle acties daar ver in Uganda in goede banen te leiden, er heel wat inspanningen van hieruit moeten gebeuren .
Onze vzw Creating Power stelt zich tot doel initiatieven te nemen in kansarme gebieden, waar onvoldoende vangnet is vanwege de overheid of andere organisaties. Een van de belangrijkste doelstellingen is het onderwijs.
Maar… onderwijs in het zuiden is heel veel meer dan les geven.
Schoolgaande kinderen dragen een schooluniform, elke dag wordt er eten en drinkbaar water voorzien, kinderen die ver van school wonen worden met een busje opgehaald.
Even tussen haakjes: het is een 4-wheel drive busje! Onmisbaar in de bergketens met uitgeholde zandwegen door de zware regenbuien. Het is echt klauteren en zeer geconcentreerd rijden om gigantische putten proberen te ontwijken! Het is niet ongewoon dat de kinderen moeten uitstappen om te helpen duwen.
Weeskinderen en kinderen die te ver wonen blijven inslapen. Sommige van hen blijven vele maanden van huis weg. Niemand die klaagt. Ze zijn zo blij dat ze elke dag eten hebben, ze zijn zo blij dat ze er bij horen, ze hebben vriendjes gemaakt en kunnen spelen. Spelen met niets, want speelgoed kennen ze niet!

Vooral de steeds weerkerende mislukkingen in de oogst baren ons grote zorgen. Daardoor komen meer en meer ouders in financiële nood en kunnen ze het schoolgeld maar beetje bij beetje betalen.
Vandaag sponsoren mensen zoals jullie en wijzelf reeds 21 kinderen. Ze zouden zonder deze hulp gewoon uit de boot vallen: geen school, geen onderwijs, geen toekomst, geen eten! Jawel je leest het goed: geen eten, enkel vruchten van de bomen en vervuild water uit een of andere waterput of moeras! We kunnen het ons moeilijk voorstellen.

Tijdens de te korte regenperiode wordt er heel snel geplant en gezaaid. 80% van de mensen in Oeganda leven uitsluitend van de landbouw. Het kleinste perceeltje grond wordt bewerkt. Kinderen gaan dan niet naar school, want helpen op het land is dan van levensbelang. Maar ook hier is moeder natuur het noorden kwijt. Voor de vierde maal op rij mislukken de aanplantingen. Eens goed opgeschoten, worden de tere plantjes verschroeid door de brandende zon. Niemand weet hoe het verder moet. Een echte hongersnood komt heel dichtbij. Helaas komt dit niet bij ons op het nieuws. Wel wordt er gemeld dat 27ton appelen en peren vernietigd zal worden ! Vanwege overproductie en omdat men de prijs kunstmatig hoog wil houden!
Verleden jaar was de prijs van een zak maismeel in Oeganda 60.000 shilling, nu is dit 140.000 ! ! Meer dan het dubbele !

Enige tijd terug was dit te lezen op een internetsite:
Elk jaar gaat zowat een derde van het voedsel bestemd voor menselijke consumptie in de wereld verloren, van het productieproces tot aan de levering bij de consument (ongeveer 1,3 miljard ton). En dat terwijl zo’n 1 miljard van de wereldbevolking chronisch honger lijdt.
Klimaatverandering verergert hongersnood in Oeganda
De klimaatverandering is een van de hoofdoorzaken voor de honger die dit najaar dreigt voor twintig miljoen mensen in de Hoorn van Afrika. De regen valt dit jaar later dan gewoonlijk, en als die straks versterkt wordt door El Niño, dreigt een zondvloed de tweede oogst weg te spoelen. Zelfs in vruchtbare streken in Zuid-Oeganda, rond Mbarara. Vooral bij de boeren dreigt hongersnood.

En of de ellende nog niet groot genoeg is, heeft op 9 september 2016 de aarde in Zuid-Oeganda gebeefd met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Op zich niet zo spectaculair, maar toch zijn vele honderden gammele huisjes ingestort. Bij het bouwen wordt er geen cement gebruikt, want dat is onbetaalbaar. Het aantal doden en gekwetsten is onbekend. Hulp bieden ter plaatse is zo goed als onmogelijk, wegens de uitgestrektheid van het gebied.
Door deze aardbeving zijn een aantal leerlingen van de Ngobya school niet meer naar de school teruggekeerd. Zelfs na heel wat zoekwerk weet niemand wat er met hen is gebeurd!

En toch…’achter de wolken schijnt de zon’.
Er zijn vele duizenden vrijwilligers die zich blijven inzetten voor wie het minder getroffen heeft. Ontelbare organisaties dragen hun steentje bij. Er zijn de overkoepelende organisaties zoals de 4de pijler, zoals de provincie West-Vlaanderen, beiden met een veelvoud aan goede informatie, die we als uitvoerende vzw broodnodig hebben.

Maar helaas: ‘koken kost geld’. Er is de belangrijke provinciale en gemeentelijke ondersteuning. Er zijn de bedrijven die mee op de kar springen. En zéér belangrijk, er is de hulp van velen onder jullie. Bijzondere dank voor wie een extra steuntje kan en wil geven. Het maakt een heel groot verschil voor onze school. Elke euro steun is van heel groot belang.
De kinderen zijn zo fier dat iemand uit dat grote onbekende werelddeel Europa hen helpt. Dit weten ze heel erg goed!

Met grote fierheid kunnen we meedelen dat al wie ons steunt vanaf een bedrag van 40 euro een fiscaal attest kan krijgen! Hiermee krijg je 45% van je overgeschreven geld terug.
Hiervoor stort je op dit rekeningnummer BE66 7380 3734 7143 van vzw Kontinenten met de vermelding ‘Matilda’s school Uganda’. Op het einde van het jaar sturen zij dan een bewijs van betaling, die je bij de belastingsaangifte dient te voegen.

Zopas ben ik terug van een derde bouw periode. Want ook dat valt niet stil. De huidige gehuurde gebouwen zijn zeer vervallen, en beginnen in te storten. Dus verhuis naar de nieuwe locatie in Kaganda dringt zich op . Meer daarover in een volgende blog

Tot de volgende keer,
Jos