DE SCHOOL NA DE LESUREN, terugblik 2019

Dat er, naast het lesgeven, toch heel wat gebeurde tijdens het voorbije schooljaar, mag blijken uit volgende agenda.

Op 27 januari 19 was er de officiële opening van het schooljaar, gevolgd door een interne workshop voor alle werknemers, het onderwijzend personeel en het kader. Bij een eerder sober etentje worden alle taken toegelicht en verantwoordelijkheden aangewezen. Nieuwe mensen leren elkaar kennen.
Op 16 feb was er de ouderdag voor de ouders van kinderen van het zesde en zevende leerjaar.
Deze beide leerjaren zijn de leerlingen verplicht op internaat, dit door de vele uren les die ze krijgen. In de duisternis naar huis trekken is onmogelijk en zelfs heel gevaarlijk!
Stel je voor, je kind van 10-12 jaar oud, is voor drie maand weg van huis?
Er moeten hier dus heel wat afspraken gemaakt te worden, zeker ook op financieel vlak!

Op 16 maart hadden we de ‘bezoekersdag’. Dit is een feest voor alle ouders en hun kinderen. Zeker voor de internen is het altijd een blij weerzien. Daarom is er ook een speciaal menu voorzien, matoke met vlees en fruit als desert. En niet te vergeten de frisdrankjes waar ze toch zo verzot op zijn.

Tussendoor zijn er ook de oefeningen van de brandweer, elke school is verplicht die te houden.

Er zijn de vele erediensten elke woensdag en zondag, waar alle kinderen op hun best gekleed zijn, en eens hun schooluniform niet moeten dragen. De rest van de zondag zijn ze dan zowat vrij, dit zonder de strenge regels van het les volgen.

Ook in het tweede en derde trimester zijn er de weerkerende ouderbezoeken, met telkens de bespreking van de schoolresultaten natuurlijk.

Speciale vergaderingen:

1.PTA meeting = parents-teachers-association = ouders-onderwijzend personeel vereniging
Men bespreekt uitdagingen, men deelt ideeën, men doet voorstellen, dit alles om de school vooruit te helpen. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, zodat er opvolging van
de aangebrachte voorstellen mogelijk is

2.Debate competitions day: een voorbeeld maakt dit duidelijk.
Klas vierde leerjaar krijgt te verdedigen: onze vaders zijn beter dan onze moeders.
Klas vijfde leerjaar krijgt te verdedigen: onze moeders zijn beter dan onze vaders.
Dan kan de tweestrijd beginnen tussen die twee klassen, het gaat er soms heftig aan toe!
De klas die het meest aantal aanvaardbare redenen naar voor haalt is de winnaar. Het leert de kinderen na te denken, te luisteren naar en in gesprek met elkaar te gaan.

3.Guidance and counseling day: begeleidings-en adviesdag:
Deze begeleiding gebeurt door een priester en is bedoeld voor het onderwijzend personeel. Priesters staan zeer hoog in aanzien in de school gemeenschappen. Jonge leraars worden
aangemaand hun relaties niet te verbergen en dus te huwen en een gezin te stichten. Ze worden ook aangezet om naar de kerk te gaan en ook daar een functie op te nemen.

4.Enjuba Spelling Bee Competitions:
Dit is een wedstrijd tussen scholen i.v.m. lezen en spelling: kinderen uit een tiental scholen komen samen om uit te maken wie van hen het best kan lezen en woorden kan spellen.
Alles is in de Engelse taal, voor hen dus niet zo eenvoudig. Dit gaat afwisselend in Masaka en in Kampala door.
Onze school had in Masaka voor spelling en lezen drie kinderen op de tweede plaats. Heel goed gedaan.

5.Missionary childhood Sunday:
Kinderen verzamelen samen met ouders oude kledij, schoenen, geld, … in om te geven aan de kerk, die op het op zijn beurt onder de armen verdeelt. Dit is een soort Vlaamse kermis
met kraampjes door de kinderen opgezet. Een zéér mooie dag door iedereen volop geprezen en gewaardeerd.

6.We hadden ook twee ‘kleinere’ schoolreizen dit jaar. De school was uitgenodigd om op te treden in een zéér ver dorp, wegens het vijftig jarig bestaan van dit dorp. Onze school
heeft een zing-en dansgroep opgericht onder de naam ‘The Mighty Ngobia Music Stars’ (de machtige muziek sterren)
oep. Ze konden op heel veel bijval rekenen.
De voorzitter van ons schoolcomité, Father Joseph werd gevierd om zijn priesterjubeleum. Ook hier optredens van onze school met zang en dans. Een mooi samenzijn en samenhoren!

7.Knowledge for children:
Een project waar de school terecht zeer fier op is. Vorig jaar heeft de school een contract ondertekend met een Nederlandse NGO om schoolboeken te bezorgen. Ook dit jaar was een delegatie uit Nederland aanwezig om onderwijs te geven aan de onderwijzers: hoe onze boeken gebruiken, hoe lesgeven aan de kinderen, …
Super toch?

8. Verkiezing van prefects: deze verkiezing heb ik meegemaakt.
Onder de studenten van vijfde en zesde leerjaar worden personen aangeduid om op te treden als verantwoordelijke.
Enkele voorbeelden van die verantwoordelijkheden zijn:
-zorg voor de kleuters, zeker op de speelplaats
-hulp met onderwijzend personeel, elke les andere boeken vb..
-alles wat betreft kerk: gidsen voor het bidden, het in orde brengen kapel …
-voeding, keuken, afwas, hygiëne
-Engels spreken, ook en vooral buiten de klas
-meisjesproblemen, in samenspraak met lerares
-jongensproblemen, in samenspraak met leraar
-bij assembly: samenkomen op de speelplaats voor vlagge groet of om te bidden.
-netjes houden van klassen, speelplaats, grote kuis op woensdag en zaterdag.
-er zijn er nog….
De kandidaten dienen uit te leggen waarom ze die verantwoordelijkheid willen opnemen. Ze moeten zichzelf promoten bij die verkiezing. Ze zijn dan ook zeer fier wanneer ze uiteindelijk gekozen worden. Soms wordt er ook van job gewisseld, maar strijd is er zeker. Disipline is het codewoord.
Mooie anekdote: één kanditade kwam mijn stem vragen. De school heeft me dan maar ‘stemrecht’ toegekend! Toch heel pienter van dat meisje.

Tot zover een overzicht, er is dus wel altijd iets om naar uit te kijken en wees maar zeker, de kinderen leven er naar toe.

Ten slotte: al deze activiteiten hebben als hoofdoel om de school te promoten in de wijde omgeving en te tonen aan de ouders dat de school echt inzet op onderwijs en opvoeding! Tonen dat niets te veel is om aan het fundament van elk kind te timmeren.

Onze gesponsorde kinderen, die zowat uit de boot dreigden te vallen, staan deze keer op de eerste rij. En het doet ongeloofelijk veel deugd om ze bezig te zien!
Zonder jullie, sponsorouders, stonden ze zelfs niet op de laatste plaats in de rij!

Groetjes,
Jos Deforche
Creating power team